เลือกตั้ง 2562 : 1 เสียงสู่การเลือกตั้ง 'เสียงสะท้อนปัญหาโยกย้ายตำรวจ'

13:15 13 มีนาคม 2562 411
อีกหนึ่งปัญหาของวงการตำรวจ ในช่วงการโยกย้ายตำแหน่ง คือ การวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ที่มักมีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะ ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เสียงสะท้อนของประชาชนต้องการให้มีการแก้ไขอย่างจริงจังจากรัฐบาลใหม่

 

เมื่อถึงช่วงโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ก็มักจะมีข่าวการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งของนายตำรวจ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ 4 ประเภทของแต่ละท้องที่ ประกอบด้วย แหล่งธุรกิจ, ที่พักอาศัย, สถานบริการ และชุมชน

 

ข่าวการซื้อขายตำแหน่งในวงการตำรวจ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง หรือเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว

 

ความหวังของประชาชนที่ต้องการให้การโยกย้ายตำรวจเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ซึ่งหากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่จะนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจในด้านอื่นๆ ด้วย