เผยแพร่ประกาศกกต.รับสมัครส.ว. 26-30พ.ย.นี้

17:30 20 พฤศจิกายน 2561 1,612
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พ.ย.2561

 

วันนี้( 20 พ.ย.61) เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2561

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 45 ข้อ 51 และข้อ 54 ของระเบียบ

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 65/2561 (29) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561

 

จึงประกาศกำหนดวันเลือกและวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้

 

1. กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
   
    1.1 วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 ธ.ค.2561

    1.2 วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 22 ธ.ค.2561

    1.3 วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 27 ธ.ค.2561

 

2. กำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พ.ย.2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่ ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด

 

คลิกอ่านต่อกดที่นี่

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน