เปิดขั้นตอนผลิตคนขับรถไฟ-รถไฟความเร็วสูง

16:45 16 พฤศจิกายน 2561 2,447
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 43 : เปิดขั้นตอนผลิตคนขับรถไฟ-รถไฟความเร็วสูง

 

พนักงานขับรถไฟ เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการให้บริการในระบบราง เพราะทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ซึ่งบุคลากรในตำแหน่งนี้กว่าจะทำงานได้ต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์จนเกิดความชำนาญ