มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระบบราง

13:54 15 พฤศจิกายน 2561 1,801
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 42 : มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระบบราง

 

ผู้ที่ทำงานอยู่ในระบบรางเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญสูง ผ่านการอบรมตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระบบราง ดังนั้น เมื่อเกิดรถไฟความเร็วสูงในประเทศ ต้องใส่มาตรฐานเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเข้าไปด้วย