กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว 21 ประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยว | คนหลังข่าว

11:43 13 พฤศจิกายน 2561 841
กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว 21 ประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยว | คนหลังข่าว (13/11/61)

กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว 21 ประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยว | คนหลังข่าว (13/11/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.