ตลาดบางสะพานน้อยท่วมรอบ 3 ชาวบ้านเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูง

17:48 11 พฤศจิกายน 2561 1,819
น้ำป่าหลากเข้าท่วมในพื้นที่ตลาดบางสะพานน้อยรอบที่ 3 ชาวบ้านเฝ้าสถานการณ์น้ำท่วม ฟังข่าวสารจากเจ้าหน้าที่

น้ำป่าหลากเข้าท่วมในพื้นที่ตลาดบางสะพานน้อยรอบที่ 3 ชาวบ้านเฝ้าสถานการณ์น้ำท่วม ฟังข่าวสารจากเจ้าหน้าที่