เลื่อนสอบ! GAT/PAT ให้สิทธิ์นักเรียนเลือกตั้งปี62

13:32 2 พฤศจิกายน 2561 1,159
กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นวันที่ 16-19 ก.พ. 2562 เพื่อไม่ให้ชนวันเลือกตั้ง และให้สิทธิ์นักเรียนกว่า 450,000 คนเลือกตั้งครั้งแรก พร้อมย้ำทุกโรงเรียนต้องสอบปลายภาคให้เสร็จในวันที่ 15 ก.พ.62

 

วันนี้ (2 พ.ย. 61) จากกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดวันสอบ GAT/PATของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรงกับวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 ก.พ. 2562 จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น ล่าสุด นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ได้หารือร่วมกับ สทศ.และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กรณีกำหนดการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการสอบความถนัดทางวิชาการวิชาชีพ (PAT)

 

โดยที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดสอบเป็นวันที่ 16-19 ก.พ. 2562 โดยโรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาคให้เสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ. 2562 เพื่อให้นักเรียนสอบ GAT/PAT ได้ทันที ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าหากมีการสอบติดต่อกันจะทำให้เด็กเครียดนั้น จริงๆแล้วการสอบ GAT/PAT เป็นการวัดความถนัด ดังนั้นจะสอบเมื่อไรก็ได้

 

อย่างไรก็ตาม การเลื่อนสอบเร็วกว่ากำหนดเดิมเนื่องจากหากเลื่อนไปสอบหลังเลือกตั้งจะกระทบกับปฏิทินการจัดระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ทั้งหมด และการเลื่อนในครั้งนี้จะเลื่อนเฉพาะวันสอบเท่านั้น แต่การรับสมัครและปฏิทินการสอบอื่นๆยังเป็นไปตามกำหนดเดิมทั้งหมด

 

ทั้งนี้ รายงานของ สทศ.พบว่า มีนักเรียนที่สอบ GAT/PAT มีอายุครบ 18 ปีและมีสิทธิเลือกตั้ง โดยเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจำนวน 450,000 คน