ประเด็นทุจริต กศน. อ.ควนเนียง จ.สงขลา | คนหลังข่าว

11:21 30 ตุลาคม 2561 3,764
ประเด็นทุจริต กศน. อ.ควนเนียง จ.สงขลา | คนหลังข่าว (30/10/61)

ประเด็นทุจริต กศน. อ.ควนเนียง จ.สงขลา | คนหลังข่าว (30/10/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-11.30 น. และ 17.05-17.30 น.