จับพ่อค้าสัตว์ป่าซื้อขายผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

16:05 25 ตุลาคม 2561 827
จับพ่อค้าลักลอบขายสัตว์ป่าคุ้มครองสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์พร้อมของกลางจำนวนมาก

ตำรวจตระเวนชายแดน-เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด จับพ่อค้าลักลอบขายสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์พร้อมของกลางจำนวนมาก