กระแสเงิน “ดิจิทัล” มาแรงเอกชนรุกทำตลาดครบวงจร

19:42 23 ตุลาคม 2561 1,125
แม้ขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่รับรอง “เงินดิจิทัล” ให้เป็นเงินตราที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อยหันมาใช้จ่ายผ่าน “เงินดิจิทัล”

แม้ขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่รับรอง “เงินดิจิทัล” ให้เป็นเงินตราที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อยหันมาใช้จ่ายผ่าน “เงินดิจิทัล” จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการรุกตลาดเงินดิทัลแบบครบวงจร