ส่งออกไทยทรุด! ก.ย.ปี61ลดลง5.20%ในรอบ19เดือน

14:19 22 ตุลาคม 2561 1,370
พณ.เผยส่งออกไทยทรุด! เดือนก.ย.ปี61ลดลง5.20%ในรอบ 19 เดือน จากผลกระทบสงครามการค้า

 

วันนี้ (22ต.ค.61) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน ก.ย.61 ระบุว่า การส่งออกมีมูลค่า 20,699.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -5.20% จากตลาดคาดโต 5.4-5.6% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,212.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 9.90% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 487.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณย์ชี้แจงว่าการส่งออกในเดือน ก.ย.ลดลงครั้งแรกในรอบ 19 เดือน เนื่องจากฐานในปีก่อนสูง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบสงครามการค้า รวมทั้งตลาดเกิดใหม่มีปัญหา

 

สำหรับการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกปี 61 (ม.ค.-ก.ย.61) มีมูลค่า 189,729 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 8.13% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 186,891 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 15.2% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 2,838.5 ล้านเหรียญสหรัฐ