ค้าประเวณี 4.0 (ตอน 2) การตลาดออนไลน์ขายบริการ

12:36 19 ตุลาคม 2561 1,044
รายงานพิเศษชุดค้าประเวณี 4.0 ในวันนี้เสนอเป็นตอนที่ 2 หลังจากเมื่อวาน นี้ นำเสนอถึงช่องทางออนไลน์ ที่ถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการค้าประเวณี

 

รายงานพิเศษชุดค้าประเวณี 4.0 ในวันนี้เสนอเป็นตอนที่ 2 หลังจากเมื่อวาน นี้ นำเสนอถึงช่องทางออนไลน์ ที่ถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการค้าประเวณี มากไปกว่านั้น กลุ่มค้าประเวณีออนไลน์ยังใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ทั้งรูปแบบ เทคนิค วิธีกาารต่างๆ ผสมผสานกับช่องทางออนไลน์ ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้ง่ายขึ้น