เอกชนจี้ยกระดับโลจิสติกส์ไทยหนุนการขนส่งสินค้า

14:10 15 ตุลาคม 2561 1,053
เอกชนจี้ยกระดับโลจิสติกส์ไทยลดต้นทุนราคาน้ำมันหนุนการขนส่งสินค้า

ผู้ประกอบการเรียกร้องรัฐบาลช่วยลดต้นทุนราคาน้ำมันครอบคลุมทุกกลุ่มเท่าเทียมกัน หวั่นส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งการแข่งขันและการใช้จ่ายในประเทศ