ราคาทองคำคงที่ รูปพรรณขายออก19,400บาท

09:36 13 ตุลาคม 2561 1,813
ราคาทองคำเปิดตลาดคงที่ ทองคำแท่งขายออก 18,900 บาท รูปพรรณขายออก 19,400 บาท

 

วันนี้( 13 ต.ค.61) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 18,800.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 18,900.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 18,464.88 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 19,400.00 บาท

 

ทั้งนี้ ราคาทองคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง