เร่งผลักดันร่างกม.'กัญชา-กระท่อม'เพื่อการแพทย์

13:31 12 ตุลาคม 2561 1,857
สนช. หนุนปลดล็อกกฎหมาย'กัญชา-กระท่อม'เพื่อใช้ทางการแพทย์ คาดจะผลักดันแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

 

วันนี้( 12 ต.ค.61) ความคืบหน้าหลังสภานิติบัญญัแห่งชาติ รวบรวมรายชื่อ 44 สนช. เสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ เพื่อถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 สำหรับใช้ในการแพทย์ โดยนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิปสนช.  ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์ประชาพิจารณ์ ตามมาตรา 77 วรรค 2 โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมแสดงความเห็น และจะดำเนินการบนเว็บไซต์ และประชาพิจารณ์ใหญ่ในรัฐสภาในวันที่ 30 ต.ค.นี้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในขั้นตอน สามารถเสนอร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิปสนช. คาดเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี โดยย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรอใช้กัญชาในประโยชน์ทางการแพทย์ 

 

อย่างไรก็ตามหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาใช้มาตรา 44 ประกาศให้กระท่อม และกัญชา สามารถนำมาใช้ทดลองทางการแพทย์ได้ สนช.ก็พร้อมถอดร่างดังกล่าวออกจากการพิจารณา เนื่องจากมาตรา 44 สามารถดำเนินการได้เร็วกว่า

 

ทั้งนี้ การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ในร่างกฎหมายดังกล่าวมีการถอดกัญชาและกระท่อมออกจากพืชเสพติด 5 ประเภท โดยนำไปบรรจุไว้ในอนุบัญญัติ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. จำกัดพื้นที่การปลูก ใช้ทดลองโดยไม่จำกัดรูปแบบการเสพ แต่ต้องเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นเนื่องจากง่ายต่อการแก้ไข และประกาศใช้

 

ขณะที่วันนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง และพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้กัญชา กระท่อม ในการบำบัดโรค : ปัญหา และทางออก เพื่อระดมความคิดเห็นของนักกฏหมาย นักวิชาการ และประชาชน ซึ่งมีการเสนอว่าควรผลักดันกระท่อมให้มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ควบคู่กับกัญชา เนื่องจากเป็นพืชที่อยู่ในวิถีวัฒนธรรมและมีประโยชน์ทางการแพทย์