ยังไม่ตัดประเด็นฆ่าชิงทรัพย์ 'อ.อรรจน์'

12:16 12 ตุลาคม 2561 805
เบาะแสสุดท้ายของผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรจน์ อิงคนินันท์ บันฑิตย์ ที่เสียชีวิตคือกล้องวงจรปิดที่ถนนจ่านกร้อง

 

เบาะแสสุดท้ายของผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรจน์ อิงคนินันท์ บันฑิตย์ ที่เสียชีวิตคือกล้องวงจรปิดที่ถนนจ่านกร้อง ซึ่งหากเดินไปสุดถนนจ่านกร้องเลี้ยวซ้ายเป็นศาลากลาง และเลี้ยวขวาเป็นโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวที่อาจารย์อรรจน์ไปจอดรถ ซึ่งหากอาจารย์อรรจน์เดินเลี้ยวขวาไปยังโรงแรมจะต้องผ่านทางลอดใต้สะพานนเรศวร ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง ทั้งมืดอับ มีคนเร่ร่อนจับกลุ่มอยู่ ทำให้ตำรวจเองยังไม่ได้ตัดประเด็นเหตุเฉพาะหน้าฆ่าชิงทรัพย์ทิ้งไป