‘วิษณุ’ย้ำกม.ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงยังไม่มีผลบังคับใช้

17:08 11 ตุลาคม 2561 2,024
ยืนยันอีกเสียง! ‘วิษณุ’ย้ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทะเบียนหมา-แมวยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาอีกหลายขั้นตอน

 

นี้ (11ต.ค.61) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีการออกข้อบัญญัติ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตัวละ 450 บาท หากไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ ว่า ในรายละเอียด ร่าง พ.ร.บ.นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุม ขณะนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะต้องรับฟังความคิดเห็น พิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา และขั้นตอนอื่นๆอีกหลายขั้นตอน