เปิดพ.ร.บ.หมา-แมวหากเคาะแล้วต้องทำอะไรบ้าง!

15:33 11 ตุลาคม 2561 7,824
เปิดพ.ร.บ.ขึ้นทะเบียนหมา-แมวหากถูกผ่านขั้นตอนการพิจารณาแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง หลังถูกกระแสสังคมกดดันจนต้องนำไปทบทวนใหม่

จากกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ต้องขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ทำให้เกิดกระแสสังคมส่วนใหญ่ออกมาต่อต้าน

 

จนล่าสุดนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้ออกมาชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพ สัตว์เลี้ยง พ.ศ...ฉบับแก้ไข ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เสนอกฏหมายนี้ เพื่อดูแลการขึ้นทะเบียนสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ที่ถูกละเลยและถูกทอดทิ้ง รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของที่บางครั้งปล่อยให้สัตว์ไปทำร้ายหรือสร้างปัญหาให้กับผู้อื่น

 

อีกทั้งนายกรัฐมนตรีมีความกังวลใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และในที่ประชุมครม.วานนี้นายกรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระมัดระวังการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน สัญลักษณ์สัตว์ และผลกระทบในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสัตว์ ไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน

 

ทั้งนี้ จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานกฤษฎีกา ไปทบทวนรายละเอียด เพื่อหาข้อสรุปในขั้นตอนต่างๆที่จะต้องไม่กระทบและไม่เป็นภาระต่อประชาชน ก่อนนำร่างนี้กลับเข้าสู่การพิจารณาของครม.อีกครั้ง ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนในการพิจารณาร่างกฏหมายนี้  เรามาดูกันว่าเหตุใดข้อกฏหมายจึงถูกเสียงส่วนมากต่อต้าน