นายกฯกังวลกระแสโซเชียลโจมตีขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

15:22 11 ตุลาคม 2561 2,135
นายกฯกังวลกระแสโซเชียลโจมตีร่างกฏหมายเพื่อดูแลการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง สั่งกระทรวงเกษตรฯทบทวน ไม่ให้กระทบประชาชน

วันนี้ (11ต.ค.61) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพ สัตว์เลี้ยง พ.ศ...ฉบับแก้ไข ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เสนอกฏหมายนี้ เพื่อดูแลการขึ้นทะเบียนสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ที่ถูกละเลยและถูกทอดทิ้ง รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของที่บางครั้งปล่อยให้สัตว์ไปทำร้ายหรือสร้างปัญหาให้กับผู้อื่น แต่ทั้งนี้เมื่อมีกระแสโซเชียลมองในอีกแง่มุมหนึ่ง ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความกังวลใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และในที่ประชุมครม.วานนี้นายกรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระมัดระวังการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน สัญลักษณ์สัตว์ และผลกระทบในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสัตว์ ไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน

 

ทั้งนี้ จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานกฤษฎีกา ไปทบทวนรายละเอียด เพื่อหาข้อสรุปในขั้นตอนต่างๆที่จะต้องไม่กระทบและไม่เป็นภาระต่อประชาชน ก่อนนำร่างนี้กลับเข้าสู่การพิจารณาของครม.อีกครั้ง ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนในการพิจารณาร่างกฏหมายนี้