ยะลาคุมเข้ม! ตั้งศูนย์บัญชาการสกัดโรคหัดระบาด

14:18 11 ตุลาคม 2561 1,726
เครดิตรูปภาพ:

ขอบคุณ Facebook : สื่อสารความเสี่ยงฯ สครสิบสอง สงขลา

สาธารณสุขจังหวัดยะลาตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมสถานการณ์โรคหัด ป้องกันโรคหัดระบาดในพื้นที่ 8 อำเภอ ซึ่งมีผู้ป่วยแล้ว 350 คน ส่วนผู้ป่วยที่เสียชีวิตพบว่าภูมิคุ้มกันต่ำทำให้เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อน

 

วันนี้ (11 ต.ค. 61) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ออกมาตรการควบคุมโรคป้องกันโรคหัดระบาดในพื้นที่ 8 อำเภอ ซึ่งมีผู้ป่วยกว่า 350 คน โดย นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ระบุว่า ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมสถานการณ์โรคหัดขึ้นในระดับจังหวัด

 

โดยศูนย์บัญชาการควบคุมสถานการณ์โรคหัดมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเป็นผู้บัญชาการ และให้สาธารณสุขอำเภอต่างๆเป็นผู้บัญชาการศูนย์ในระดับอำเภอ โดยใช้มาตรการ 3–2–3 ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวทาง “หาให้ทัน ฉีดให้ครบ” ระดมกำลังบุคลากรลงพื้นที่และฉีดวัคซีนส่วนเจ้าหน้าที่ต้องรายงานให้ศูนย์บัญชาการทราบภายใน 3 ชั่วโมงแบบวันต่อวัน ลงสอบสวนโรคหาผู้สัมผัสโรคภายใน 2 วัน และดำเนินการฉีดวัคซีนผู้สัมผัสโรคให้ได้ภายใน 3 วัน
 

ขณะที่ นพ.ชัยวัฒน์ ชี้แจงว่า โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน เป็นโรคที่สามารถกระจายเชื้อได้เร็ว ติดต่อได้ในระยะเวลาอันสั้น ส่วนผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพราะภูมิคุ้มกันต่ำทำให้เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อน ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 คน

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินังต้องปิดห้องผู้ป่วยพิเศษเป็นการชั่วคราว เพื่อนำผู้ป่วยโรคหัดมานอนรักษาเป็นผู้ป่วยแยกโรค ห้ามเยี่ยม ห้ามนำออกนอกห้องอย่างเด็ดขาด หลังพบว่าโรคหัดระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดยะลา จึงต้องดำเนินการจำกัดพื้นที่สำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ เนื่องจากเกรงว่าเชื้อจะแพร่กระจายไปสู่คนอื่น พร้อมประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลระดมกำลังปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคหัดให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 9 เดือน – 5 ปีตามหมู่บ้านต่างๆให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์