พล.อ.ประวิตรเป็นประธานประชุมแก้ปัญหาไฟใต้

13:13 11 ตุลาคม 2561 1,138
พล.อ.ประวิตรประธานประชุมแก้ปัญหาไฟใต้ รับทราบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (11ต.ค.61) ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.) ครั้งที่ 4/2561 โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการ สมช. แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการดำเนินงานของผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ ปีงบประมาณ 2561 และทำงานในปี 2562 พร้อมรับทราบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และยังได้พิจารณาการปรับปรุงกฎหมายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงได้พิจารณาแนวทางการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด และการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่โดยเร็ว โดยต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมย้ำถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และขอให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย