กรีซสั่งเข้มห้ามนักท่องเที่ยวอ้วนขี่หลังลา

12:45 11 ตุลาคม 2561 1,327
กรีซออกกฎใหม่ ห้ามนักท่องเที่ยวรูปร่างอ้วน ขึ้นขี่หลังลา และห้ามใช้แบกของหนัก เพื่อป้องกันการทรมานสัตว์

วันนี้(11ต.ค.61)กระทรวงการพัฒนาชนบทและอาหารของกรีซ ได้เผยแพร่กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของลา ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวบนเกาะซานโตรีนี สถานที่ท่องเที่ยวดังของประเทศ หลังได้รับข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก จากการบรรดากลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ ถึงการใช้แรงงานลาอย่างหนัก โดยการบังคับให้ขนของ และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มีน้ำหนักตัวมากขี่หลัง จนส่งผลให้กระดูกสันหลังของลาเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บ

 

กฎใหม่นี้ระบุว่า ให้ลาบนเกาะไม่ควรบรรทุกน้ำหนักสิ่งของ หรือนักท่องเที่ยวรวมแล้วไม่เกิน 100 กิโลกรัม หรือไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้ำหนักตัวของลา ห้ามเจ้าของลา นำลาให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาติดกัน 7 วัน ต้องจัดที่พักสำหรับลา รวมถึงมีน้ำและอาหารอย่างเหมาะสม

 

สำหรับสาเหตุที่มีการนำลาให้บริการนักท่องเที่ยวบนเกาะซานโตรีนี เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นเนินเขาสูงต่ำสลับกัน และมีทางเดินเท้าที่คับแคบ จึงมีการใช้ลาในการให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว