เปิดตัว 2 ผลงานคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย

16:51 10 ตุลาคม 2561 731
“CRM system for Better Communication by AVA” และ “FundConnext” คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย ปี 2561

“CRM system for Better Communication by AVA” และ “FundConnext” คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย ปี 2561 ด้วยจุดเด่น ตอบโจทย์นักลงทุนในยุคดิจิทัล อีกทั้งนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด