คลี่ปมฆาตกรรมอาจารย์ราชภัฎพิบูลสงคราม

09:24 10 ตุลาคม 2561 1,111
ทีมข่าว TNN24 ช่อง16 ยังคงแกะรอยการเสียชีวิตของประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งทีมข่าวพบพยานคนสำคัญเป็นนักศึกษาฝึกงานที่อยู่กับผู้ตายก่อนจะหายตัวไป

ทีมข่าว TNN24 ช่อง16 ยังคงแกะรอยการเสียชีวิตของประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งทีมข่าวพบพยานคนสำคัญเป็นนักศึกษาฝึกงานที่อยู่กับผู้ตายก่อนจะหายตัวไป นักศึกษาระบุว่า ผู้ตายมีท่าทางไม่ปกติ ขณะที่น้องสาวผู้ตายเรียกร้องให้ชายปริศนาที่คาดว่าอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายออกมาแสดงตัวเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยสาเหตุการตาย