ทรูส่ง2นักข่าวเปิดประสบการณ์งานข่าวระดับโลก

15:38 9 ตุลาคม 2561 758
กลุ่มทรูส่ง 2 นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ เปิดประสบการณ์งานข่าวระดับโลก BBC World News ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

วันนี้ (9ต.ค.61) กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา  ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร นายองอาจ ประภากมล รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย และกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค จำกัด (TNN) พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการฯอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมแสดงความยินดีและให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมแก่ นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนผลิน และ นางสาวนันท์นภัส ภู่รอด คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2018 ที่จะเดินทางไปเรียนรู้การทำงานข่าวระดับโลก ในเดือนต.ค.นี์ ที่ สำนักข่าว BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

 

ทั้งนี้ นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศที่ผ่านการคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษา จำนวน 365 คน จาก 20 สถาบัน 16 จังหวัดทั่วประเทศ จะได้เรียนรู้งานข่าว การเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ การผลิตและตัดต่อรายการ ตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่ห้องข่าว BBC World News พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำข่าวกับผู้ประกาศข่าว Lucy Hockings เป็นเวลา 1 สัปดาห์