ค้าปลีกไทยหมดยุคผูกขาด

12:51 9 ตุลาคม 2561 939
การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในไทยนับวันจะเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากมูลค่าการตลาดที่สูงกว่า 5 ล้านล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หันมาเจาะตลาดให้ครอบคลุมทุกสาขา พร้อมขยายแบรนด์ในชื่อต่างๆ จำนวนมาก

การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในไทยนับวันจะเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากมูลค่าการตลาดที่สูงกว่า 5 ล้านล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หันมาเจาะตลาดให้ครอบคลุมทุกสาขา พร้อมขยายแบรนด์ในชื่อต่างๆ จำนวนมาก ทำให้ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการ “ผูกขาด” เหมือนอย่างในอดีตอีกต่อไป