ฟื้นฟูอ่าวมาหยาต้องใช้เวลานานแค่ไหน?

19:37 7 ตุลาคม 2561 1,301
สัมภาษณ์ 'ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง' ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ ฟื้นฟูอ่าวมาหยาต้องใช้เวลานานแค่ไหน?

สัมภาษณ์ 'ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง' ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ ฟื้นฟูอ่าวมาหยาต้องใช้เวลานานแค่ไหน?