"E-Sport" กีฬาท้าทาย หรือ โรคดิจิทัล

19:17 15 มิถุนายน 2561 3,110
ภายหลังการกีฬาแห่งประเทศไทย รับรอง อีสปอร์ตให้เป็นกีฬา ทำให้ปัจจุบันเด็กและ เยาวชนหันมาสนใจกีฬาอีสปอร์ตมากขึ้น ซึ่งหลายฝ่ายยังกังวลถึงผลกระทบที่ตามมา

ภายหลังการกีฬาแห่งประเทศไทย รับรอง อีสปอร์ตให้เป็นกีฬา ทำให้ปัจจุบันเด็กและ เยาวชนหันมาสนใจกีฬาอีสปอร์ตมากขึ้น ซึ่งหลายฝ่ายยังกังวลถึงผลกระทบที่ตามมา