ผ่านร่างกม. แก้นิยามคุกขังคนจน

19:38 5 ตุลาคม 2561 1,134
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา เรื่องการวางหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา เรื่องการวางหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว จากเดิมต้องโทษจำคุก 5 ปีขึ้นไป ขยายเป็นต้องโทษ 10 ปีขึ้นไป ทำให้ผู้ที่ต้องโทษไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว แต่ใช้วิธีอื่นแทนเช่นการมารายงานตัวต่อศาล