'สมคิด' เผยเตรียมตั้งกองทุนACMECS Trust Fund

17:07 15 มิถุนายน 2561 1,816
'สมคิด' เผยเตรียมจัดตั้งกองทุน ACMECS Trust Fund สนับสนุนโครงการความร่วมมือของ ACMECS

วันนี้( 15 มิ.ย.61) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวบนเวที ACMECS CEO Forum ในหัวข้อ ทิศทางอนาคต การบูรณาการทางเศรษฐกิจของ ACMECS ว่า กลุ่มประเทศ CLMVT แห่งลุ่มน้ำอิรวดี เจ้าพระยาและลำน้ำโขง ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม สามารถรรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับ 6-8% อย่างต่อเนื่อง

 

นายสมคิด มองว่า ACMECS สามารถกำหนด master plan หรือแผนแม่บท ปี 2562 - 2566 ได้ ในเรื่องการเชื่อมต่อ ถนนและรถไฟ การขนส่งสินค้าระหว่างกันในเส้นทางและเวลาที่เหมาะสม และให้สามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึงการร่วมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและการเชื่อมโยงทั้งตลาดเงินและตลาดทุนในอนุภูมิภาค ธุรกิจใหญ่เล็กหรือแม้แต่ Start up ใหม่ๆ จะได้ประโยชน์เพียงใด 

 

โดยยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ จะเปลี่ยนผ่าน SME เข้าสู่ดิจิตอล การร่วมพัฒนาและถ่ายทอดทักษะเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเชื่อมต่อการค้าonline ระหว่างกันและการขจัดอุปสรรคการค้าชายแดนระหว่างกัน โดยแอคเมส์จะต้องมีการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ความขยายความร่วมมืออย่าง แม่โขงล้านช้างและความร่วมมือจีเอ็มเอส ซึ่งจะมีจีนกับญี่ปุ่นเข้ามาร่วมมือกับแอคเมคส์ เพื่อมั่นใจว่า เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยจะมีการจัดตั้ง “ACMECES Trust Fund” นำไปสนับสนุนโครงการความร่วมมือของ ACMECS ที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจในพื้นที่ East - West Economic Corridor และ Southen Economic Corridor