รัฐบาลทั่วยุโรปลงทุนระบบราง-เอกชนบริหารการเดินรถ

13:11 3 ตุลาคม 2561 2,260
รายงานพิเศษชุด รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 11 : รัฐบาลทั่วยุโรปลงทุนระบบราง-เอกชนบริหารการเดินรถ

 

หากมองถึงเรื่องบริหารรถไฟความเร็วสูงในยุโรป ส่วนใหญ่ภาครัฐจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอง และให้รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนดำเนินการด้านบริหารจัดการเดินรถ  ระบบอาณัติสัญญาณ  ศูนย์ควบคุม  พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศส เดิมบริษัทรถไฟแห่งชาติมีการดำเนินการและจัดการเพียงรายเดียว จนประสบปัญหาขาดทุน และมีหนี้สินจำนวนมาก ต่อมาปี 2540 มีการปฏิรูปองค์กร แยกเป็นบริษัทจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบรางแห่งชาติ หรือ RFF และบริษัทจัดการเดินรถไฟแห่งชาติ หรือ SNCF 

 

โดย RFF รับผิดชอบ การวางแผน ออกแบบ  ลงทุน  การจัดการ  การควบคุมการใช้เส้นทาง การบำรุงรักษา และพัฒนาเส้นทางใหม่  มีรายได้จากค่าธรรมเนียการใช้เส้นทาง จากบริษัทเดินรถ  ส่วน SNCF ทำหน้าที่จัดการเดินรถ แบ่งการให้บริการตามภูมิภาคของประเทศ  จัดหาขบวนรถ และบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ เมื่อแยกเป็นบริษัทต่าง ทำให้ภาวะหนี้ลดลง และการบริหารเส้นทางใหม่คืนทุนได้เร็วขึ้น


 
เช่นเดียวกับประเทศอิตาลี  รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และบริษัททางรถไฟแห่งชาติอิตาลี หรือ FS ที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจบริหารจัดการเดินรถ  ลงทุนขบวนรถ ศูนย์ซ่อม และบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานี รวมทั้งสามารถหารายได้ จากระบบขนส่งในรูปแบบอื่นๆ  ตลอจนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงทำให้มีรายได้และทำกำไรเข้าสู่บริษัทและรัฐบาลได้   

 

การที่ภาครัฐเข้ามาลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดค่าโดยสารไม่สูง ดึงดูดผู้คนหันมาใช้บริการได้ จากที่เดินทางด้วยรถยนต์ มาใช้รถไฟความเร็วสูง เวลาเดินทางเร็วกว่า และจากที่ใช้บริการเครื่องบิน ก็มาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงเพราะราคาค่าโดยสารที่ถูกว่านั้นเอง