รถไฟความเร็วสูงในยุโรปวิ่งเชื่อมต่อถึงกันได้

08:32 2 ตุลาคม 2561 1,804
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 9 : รถไฟความเร็วสูงในยุโรปวิ่งเชื่อมต่อถึงกันได้

รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 9 : รถไฟความเร็วสูงในยุโรปวิ่งเชื่อมต่อถึงกันได้