3ต.ค.2436ไทยสงบศึก'รศ.112'กับฝรั่งเศส

08:00 3 ตุลาคม 2561 1,506
3ต.ค.2436ไทยลงนามสนธิสัญญาสงบศึก'รศ.112'กับฝรั่งเศส ขนเงินถุงแดงชำระค่าสงคราม-เสียดินแดนรักษาอธิปไตยชาติ

3ต.ค.เมื่อปี2436 หรือ รศ.112 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ได้ทรงลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อสงบศึกกับฝรั่งเศสจากเหตุการณ์'การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา'เมื่อวันที่13ก.ค.ในปี2436 

 

การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนั้นเกิดขึ้นฝรั่งเศสนำเรือรบเข้ามาข่มขู่ถึงในน่านน้ำสยามเพื่อต้องการให้รัฐบาลไทยยอมยกดินฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับตน โดยไทยจะต้องตอบกลับภายใน48ชม.

 

เพื่อเป็นการรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของชาติเอาไว้ฝ่ายไทยจึงต้องยอมตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้องโดยสัญญาที่ไทยลงนามนั้นส่งผลให้ไทยต้องยอมสละกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงรวมทั้งบรรดาเกาะให้เป็นของฝรั่งเศส  ผลจากสนธิสัญญาฉบับนี้ ทำให้ไทยต้องเสียสิทธิในการปกครองลาว  นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเข้ายึดครองจันทบุรีและยึดครองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ

 

ฝรั่งเศสยังได้เรียกร้องเงินค่าปรับจำนวนหนึ่งให้จ่ายเงิน3ล้านฟรังก์ โดยชำระเป็นเงินเหรียญเพื่อเป็นค่าสินไหมค่าปรับสงคราม พร้อมทั้งต้องทำสัญญาการค้าในเวลา6เดือนและไม่เก็บภาษีระหว่างกัน

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 จึงทรงใช้เงินที่เรียกว่าเงินถุงแดง มอบให้กับฝรั่งเศส เงินถุงแดงนี้ เป็นเงินที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 ทรงได้กำไรมาจากการทำการค้ากับต่างประเทศ

 

ถึงกระนั้นเงินที่มีอยู่ก็ยังไม่พอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสละราชทรัพย์ส่วนพระองค์ อีกทั้งยังรวบรวมเงินจาก พระบรมวงศานุวงศ์จนครบจำนวน  ภาพการขนเงินออกจากพระบรมมหาราชวังสร้างความเจ็บช้ำใจให้แก่พสกนิกรชาวสยามในห้วงเวลานั้นเป็นอย่างมาก