เปิดขั้นตอนคัดเลือก ส.ว.ชุดเฉพาะกาล 250 คน

12:58 30 กันยายน 2561 2,467
เปิดแนวทางการคัดเลือกส.ว.ชุดเฉพาะกาลปฏิบัติหน้าที่ในช่วง5ปีแรกนี้มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ตามบทเฉพาะรัฐธรรมนูญ 2560 หรือในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน5ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น กำหนดให้มี ส.ว.ชุดแรก 250 คน โดยคสช.เป็นผู้คัดเลือก 50 คน จากการสรรหาของกกต.และคสช.ตั้งกรรมการสรรหาเอง 194 คน ส่วนอีก 6 คน ได้แก่ปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพ จะได้นั่งเก้าอี้ ส.ว. โดยตำแหน่ง ซึ่งในการสรรหานี้

 

แม้จะเป็นผู้ที่พ้นจำตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ถึง 5 ปี หรือจะเป็นข้าราชการก็สามารถถูกคัดเลือกได้ สำหรับ ส.ว.สายกกต.  จะต้องจัดหาส.ว.200รายชื่อเพื่อส่งต่อให้คสช.หยิบรายชื่อขึ้นมา50คน เพื่อทำหน้าที่โดยกระบวนการจะเริ่มในเดือนตุลาคม

 

องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็น ส.ว. จะต้องมาลงทะเบียนกับ กกต. ก่อน และเมื่อประกาศพระราชกฤษฎีกาการคัดเลือก ส.ว.

 

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ก็จะเปิดรับสมัคร ส.ว. ช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้และคัดเลือกปลายเดือนธันวาคม จนถึงกลางเดือนมกราคม ซึ่งวิธีการรับสมัครคัดเลือก จะรับสมัครบุคคลจาก 10 กลุ่มอาชีพ และแบ่งเป็นการรับสมัครออกเป็น 2 ประเภท คือ การยื่นสมัครด้วยตัวเองและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรผู้เสนอชื่อ

 

ส่วนวิธีการคัดเลือกจะไต่ระดับขึ้นมา จากระดับอำเภอ จังหวัด ถึงระดับประเทศ ซึ่งผู้สมัครในระดับอำเภอจะต้องเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพ และประเภทการสมัคร สามารถลงคะแนนให้ได้ไม่เกิน 2 คน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละอาชีพ แต่ละประเภท จะไปแข่งต่อในระดับจังหวัด ซึ่งผู้ผ่านเข้ามาในระดับจังหวัดได้ จะต้องลงคะแนนให้ผู้สมัครอีกครั้ง สามารถลงคะแนนให้ได้ไม่เกิน 2 คนเช่นเดิม โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 ลำดับแรก ในแต่ละอาชีพ  แต่ละประเภท ต้องไปแข่งต่อระดับประเทศผู้ผ่านเข้ารอบก็จะต้องเลือกกันเองครั้งลงคะแนนให้ได้ไม่เกิน 2 คน 

 

เช่นเดียวกัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกใน 10 อาชีพ และ 2 ประเภทการรับสมัคร รวม 200 คน จะถูกส่งต่อให้ คสช. ในช่วงเดือนมกราคม เพื่อเขย่ารวมกันแล้วให้ คสช. หยิบเหลือ 50 รายชื่อเป็น ส.ว. ตัวจริงและหยิบอีก 50 รายชื่อ เป็นตัวสำรองกรณีที่ ส.ว. ตัวจริงล้มหายตายจาก

 

ส่วน ส.ว.สายคสช.จะตั้งคณะกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อเฟ้นหาบุคคล 400 คน ที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ ส.ว. และส่งรายชื่อต่อให้ คสช. หยิบขึ้นมาอีก 194 รายชื่อเป็นตัวจริง และอีก 50 รายชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกัน โดยอำนาจสำคัญของ 250 ส.ว.ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ คือ การร่วมยกมือโหวตคัดเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. ในสภา ภายหลังการเลือกตั้งที่จะถึง ซึ่งอำนาจดังกล่าวได้มาจากการคำถามพ่วงการทำประชามติรัฐธรรมนูญ เมื่อ 7 สิงหาคม 2559 

 

นอกจากนั้น 250 ส.ว. ชุดนี้ยังจะต้องติดตาม เร่งรัดให้คำเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศต่อรัฐบาลในอนาคต แต่จะไม่มีอำนาจในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วน ส.ว. ทั้ง 250 คนนี้ จะเห็นรายชื่อที่ชัดเจนเมื่อใด กฎหมายได้กำหนดไว้ 3 วันหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนั้นจึงยังจะต้องติดตามว่าใครจะได้เข้ามาทำหน้าที่ เป็นสมาชิกสภาสูงของรัฐสภาไทยในอนาคต