วันนี้ในอดีต ทดลองใช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรก

08:00 29 กันยายน 2561 3,748
วันนี้ในอดีต 29 กันยายน เปิดทดลองใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างเต็มรูปแบบ และมีอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

 

วันนี้ 29 กันยายน 2549 เป็นวันแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport) ได้เริ่มเปิดทดลองใช้งานเต็มรูปแบบ โดยมีสายการบินภายในประเทศ 6 สายการบินร่วมทดลอง ได้แก่ การบินไทย,นกแอร์,ไทยแอร์เอเชีย,บางกอกแอร์เวย์,พีบีแอร์ และโอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จากทั้งหมด 20 เที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ภายในประเทศเที่ยวแรกคือ TG1881 ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport) เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่บนถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมือง กรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร โดยเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน โดยรัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย และยังเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลก

 

 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี 2559 มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก และในเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบริการสายการบินที่ทำการบินแบบประจำ 109 สายการบิน ซึ่งถือว่าบริการตามจำนวนสายการบินมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

ทั้งนี้ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังมีทางหลวงพิเศษที่ทันสมัยซึ่งเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด สายการบินหลายแห่ง ได้แก่ การบินไทย การบินไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ และเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์

 

 

ขอบคุณ Facebook : AOT Official