จับตา! กกต.ประชุมพรรคการเมืองวันนี้

09:49 28 กันยายน 2561 2,972
จับตา! กกต.ประชุมแนวทางดำเนินการของพรรคการเมือง ตัวแทนแต่ละพรรคเข้าร่วมคึกคัก

 

วันนี้ (28ก.ย.61) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการแก่พรรคการเมืองและผู้แจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2561

 

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ห้วหน้าพรรคการเมือง ผู้แทนพรรคการเมือง ผู้แทนของผู้ขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสื่อมวลชน จำนวน 750 คน

 

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อตอบข้อหารือในประเด็นการเตรียมการและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 การเงินของพรรคการเมือง และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.