ฝรั่งเศสปรับสถานีเก่าแก่ เป็นจุดช้อปปิ้งแห่งใหม่

12:25 24 กันยายน 2561 1,588
รายงานพิเศษชุด รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 4 : ฝรั่งเศสปรับสถานีเก่าแก่ เป็นจุดช้อปปิ้งแห่งใหม่

ฝรั่งเศสปรับสถานีรถไฟเก่าแก่ผสมผสานของเก่าสถาปัตยกรรม ควบคู่กับแหล่งช้อปปิ้งหรูภายในสถานี เพิ่มพื้นที่การใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน