วันนี้ในอดีต 24 ก.ย. 2516 เปิดใช้สะพานพระปิ่นเกล้าวันแรก

08:00 24 กันยายน 2561 906
วันนี้ในอดีต รู้หรือไม่ว่า เมื่อ 24 ก.ย. 2516 เริ่มเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ‘สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า’ วันแรก

 

วันนี้ในอดีต รู้หรือไม่ว่า เมื่อวันที่ 24ก.ย. 2561 ได้มีการเปิดใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า สะพานพระปิ่นเกล้า เป็นวันแรก สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าระหว่างเขตพระนคร (ฝั่งพระนคร) กับเขตบางกอกน้อย (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพมหานคร 

 

สะพานพระปิ่นเกล้าเป็นสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดต่อเนื่อง มีจำนวนช่องทางรถวิ่ง 6 ช่องทางจราจร ความกว้างของสะพาน 26.60 เมตร ความยาว 622 เมตร โดยสร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งติดขัด โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ในการสำรวจออกแบบสะพาน และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลไทย โดยให้เงินกู้สมทบกับเงินงบประมาณของรัฐบาลไทย เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 ส.ค. พ.ศ. 2514 และสร้างเสร็จทำพิธีเปิดการจราจรเมื่อวันที่ 24 ก.ย. พ.ศ. 2516 โดยได้รับพระราชทานนามว่า "สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพื้นที่ของสะพานทางฝั่งพระนครนั้นเคยเป็นเขตของพระราชวังบวรสถานมงคล