สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถึงปธน.ปากีสถาน

20:00 22 กันยายน 2561 1,993
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังปธน.ปากีสถาน ในโอกาสสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่ง

 

วันนี้ (22ก.ย.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยังนายอาริฟ-อูร-เราะฮ์มาน อัลวี ในโอกาสสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ความว่า

 

ฯพณฯ นายอาริฟ-อูร-เราะฮ์มาน อัลวี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด

 

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จ และความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน

 

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในกิจการด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร