สืบสานงานพัฒนา (16/09/61)

17:43 21 กันยายน 2561 1,947
สืบสานงานพัฒนา (16/09/61) ตอน สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนาออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

สืบสานงานพัฒนา (16/09/61) ตอน สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ