สืบสานงานพัฒนา (15/09/61)

17:40 21 กันยายน 2561 1,928
สืบสานงานพัฒนา (15/09/61) ตอน รักษ์หวายไผ่น่านตามพระราชดำริ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนาออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

สืบสานงานพัฒนา (15/09/61) ตอน รักษ์หวายไผ่น่านตามพระราชดำริ