สืบสานงานพัฒนา (09/09/61)

17:37 21 กันยายน 2561 1,717
สืบสานงานพัฒนา (09/09/61)ตอน พัฒนาเพื่อความมั่นคงที่แม่ฮ่องสอน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนาออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

สืบสานงานพัฒนา (09/09/61)ตอน พัฒนาเพื่อความมั่นคงที่แม่ฮ่องสอน