สืบสานงานพัฒนา (08/09/61)

17:25 21 กันยายน 2561 1,636
สืบสานงานพัฒนา (08/09/61) ตอน ชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนาออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

สืบสานงานพัฒนา ตอน ชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (08/09/61)