ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น ดัน Big Data-AI รุ่ง

15:27 21 กันยายน 2561 1,149
ดีป้า เปิดผลสำรวจการลงทุนอุตสาหกรรม Big Data ในไทย คาดว่า ปี 2561 มูลค่าทะลุ 1.3 หมื่นล้านบาท พร้อมหนุนให้ มีการลงทุน AI เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มการเงิน แชมป์ลงทุน Big Data สูงสุด ตามด้วยกลุ่มสื่อสาร และก่อสร้าง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ประจำปี 2560 และแนวโน้มปี 2561-2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018" พบว่า แนวโน้มอุตสาหกรรม Big Data หรือระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในปี 2561 จะมีอัตราการเติบโต ร้อยละ 13.7 คิดเป็นมูลค่า 13,642 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 15,671 ล้านบาทในปี 2562 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งาน และลงทุนสูงสุดอย่างต่อเนื่องคือ กลุ่มการเงิน/ประกันภัย ตามด้วย กลุ่มสื่อสาร/ขนส่ง และกลุ่มก่อสร้าง/ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าอีกกลุ่มที่กำลังให้ความสำคัญกับ Big Data  คือ กลุ่มค้าส่งค้าปลีก ที่มีการแข่งขันสูง

 

ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ในไทย ประกอบด้วย โครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ปริมาณข้อมูล และแหล่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และสุดท้าย มีความต้องการใช้ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ เชิงคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น    

 

และจากแนวโน้มของการใช้งาน Big Data ทำให้  2-3 ปี ต่อจากนี้ไปพบว่าผู้ประกอบการต้องการใช้งานถี่ขึ้นในแต่และโครงการซึ่งมีความหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ทำให้ต้องลงทุนพัฒนาระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ที่อาศัยแมชชีนเลิร์นนิ่งและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI  มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดมากขึ้น

 

สำหรับโครงการสำรวจนี้เป็นครั้งแรกในไทยที่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยสำรวจเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ผู้ประกอบการในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภท คือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย และผู้ให้บริการที่ปรึกษา หรือติดตั้งดูแลระบบ Big Data  

 

ปัจจุบันเทคโนโลยี Big Data เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความต้องการกลุ่ม เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เทคโนโลยีการเงิน หรือ ฟินเทค เป็นธุรกิจธนาคารที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data กลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ