เตรียมจ้างแบบกลุ่มดวงฤทธิ์สร้างสุวรรณภูมิเฟส2

12:09 21 กันยายน 2561 1,172
ทอท.เตรียมเดินหน้าทำสัญญาจ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานดวงฤทธิ์ บุนนาค ที่ชนะการประกวดแบบก่อสร้างอาคารสุวรรณภูมิเฟส2 ในเดือนก.ย.นี้

วันนี้ (21ก.ย.61) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี คือ บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ไซน์-เทคเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ขอให้ระงับการอนุมัติหรือเห็นชอบให้ผู้ชนะการประกวดราคารับจ้างสำรวจออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทำให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เดินหน้าโครงการ และเตรียมทำสัญญากับผู้ชนะประกวดแบบ คือ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานของนายดวงฤทธิ์ บุนนาค

 

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบผลคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองกลาง โดยสาระสำคัญในคำสั่งศาล คือ หากศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดี อาจมีผลให้การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารล่าช้า ซึ่งอาคารผู้โดยสารเดิมไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ประกอบกับความเสียหายที่กล่าวอ้าง เพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟ้องคดี อาจเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ และไม่ยากแก่การเยียวยาภายหลัง หากศาลพิพากษาให้ผู้ฟ้องชนะคดี

 

ด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ทอท. จึงมีมติเห็นชอบให้ ทอท. ดำเนินงานต่อ โดย ทอท. คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างสำรวจออกแบบได้ในเดือนกันยายนนี้ และใช้ระยะเวลาออกแบบ 10 เดือน ก่อนนำไปเปิดประมูล คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปลายปี 2562 และแล้วเสร็จปลายปี 2564