ผู้ปกครองร้อง! เลิกสอบเข้าป.1ชี้สร้างความเครียด

18:57 20 กันยายน 2561 1,512
เครือข่ายผู้ปกครองร้องนายกฯให้ยกเลิกการสอบเข้าป.1และออกกฎหมายคุ้มครองเด็กปฐมวัย เพราะสร้างความเครียดส่งผลเสียต่อพัฒนาการเด็ก

 

วันนี้( 20 ก.ย.61) กลุ่มผู้ปกครองนำรายชื่อกว่า 11,000 ชื่อ ที่ร่วมกันเรียกร้องผ่านเว็บไซต์ change.org ยื่นถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้มีการยกเลิกการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่1  และ ออก พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อคุ้มครองเด็กปฐมวัยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนของโรงเรียนในทุกสังกัดทั่วประเทศ เนื่องจากเด็กช่วงอายุระหว่าง 0-8 ปี เป็นช่วงสำคัญระหว่างการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งเด็กจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย

 

น.ส.กรองทอง บุญประคอง ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้โรงเรียนจิตตเมตต์ ปฐมวัย กล่าวว่า ช่วงปฐมวัยคือช่วงเวลาทองของการพัฒนาทักษะ ซึ่งตามหลักวิชาการเด็กในช่วงวัยนี้ไม่ควรมีภาวะกดดันหรือความเครียด โดยเฉพาะจากการสอบแข่งขันจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงทำให้พัฒนาการและโครงสร้างของเซลล์ สมองไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหรือเกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ จึงอยากให้มีการออกกฎหมายยุติการสอบแข่งขันเข้าเรียนในเด็กปฐมวัยหรือการสอบเข้าป.1 เพราะเป็นต้นเหตุทำให้เด็กถูกเร่งเรียน เร่งติวอย่างเคร่งเครียด และทำให้เด็กๆถูกริดรอนสิทธิโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างรอบด้านและเหมาะสมกับวัย
  

ทั้งนี้ น.ส.กรองทอง ย้ำอีกว่า อยากให้เร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีกฏหมายคุ้มครองไม่ถูกบังคับให้สอบแข่งขันเข้า ป.1