20ก.ย.2464 'หลวงพ่อเงิน'เกจิดังมรณภาพ

07:41 20 กันยายน 2561 987
วันนี้20ก.ย. เมื่อปี 2464 'หลวงพ่อเงิน'เกจิดังมรณภาพ พุทธคุณโดดเด่นด้านโชคลาภ-แคล้วคลาดปลอดภัย

วันนี้20ก.ย. เมื่อปี 2464 เป็นวันที่หลวงพ่อเงิน อดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานมรณภาพ ทั้งนี้'หลวงพ่อเงิน'เป็นคณาจารย์ทีมีชื่อเสียงโด่งดัง มีลูกศิษย์และสาธุชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก  ในครั้งที่สมเด็จฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ศึกษาวิชาในสำนักหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท จนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านได้ตรัสถามหลวงปู่ศุขถึงพระอาจารย์อันทางวิทยาคมรูปหนึ่งซึ่งหลวงปู่ศุขได้ตอบว่า “ยังมีอยู่รูปหนึ่งที่พิจิตร คือ หลวงพ่อเงิน วัดท่านั่ง บางคลาน ที่ชำนาญทางกสิณยิ่งนัก พระองค์ท่านน่าขึ้นไปขอคำชี้แนะจากท่านด้วยพระองค์เอง” ซึ่งเสด็จฯ กรมหลวงชุมพรฯ ก็ทรงเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ในสำนักหลวงพ่อเงิน

 

ในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวชิโรรส ทรงปกครองคณะสงฆ์ได้เสด็จฯไปประทับ ณ วัดบางคลานหลายครั้ง ทรงตรัสชมเชยการปกครองและระเบียบปฏิบัติของหลวงพ่อเงินเป็นอันมาก ทรงสถาปนา หลวงพ่อเงินพุทธโชติ เป็นพระอุปัชฌาย์ กิตติมศักดิ์อีกด้วย

 

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินนั้นมีความนิยมในหมู่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยม (เบ้าทุบ) รูปหล่อพิมพ์ขี้ตา เหรียญจอบใหญ่ เหรียญจอบเล็ก และพระพิมพ์ต่าง ๆ   สำหรับเรื่องพุทธคุณนั้นโดดเด่นในเรื่องโชคลาภ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง และการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย