กำเนิดรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

12:52 19 กันยายน 2561 1,770
รายงานพิเศษชุด รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 1 : กำเนิดรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ประเทศไทยมีความตั้งใจจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงมาหลายปี ตั้งแต่โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น และล่าสุดโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งใช้รูปแบบรัฐร่วมเอกชนหรือ PPP NET COST โดยเปิดโอกาสให้ทั้งเอกชนไทยและต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน  ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ  เพิ่มศักยภาพการลงทุนและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

 

หลังการเปิดขายซองประมูลโครงการ ปรากฏว่า มีเอกชนสนใจเข้ามาซื้อซองประมูล มากถึง 31 ราย  โดยมีทั้งเอกชนไทยและต่างชาติจาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส มาเลเซีย เกาหลีใต้ อิตาลี  ซึ่งล้วนเป็นเป็นประเทศที่มีพัฒนาการและใช้รถไฟความเร็วสูงมาแล้วทั้งสิ้น

 

หลายคนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ น่าจะคุ้นชินกับรถไฟความเร็วสูงอย่าง ชิงคันเซ็น ของญี่ปุ่น, TGV หรือ เตเฌเว ของฝรั่งเศส, ฟู่ซิง Maglev ของจีน, Frecciarossa ของอิตาลี หรือ KTX ของเกาหลีใต้ ค่ะ  ล้วนมีจุดเด่นแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อประเทศไทยกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูง ท่ามกลางการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย  จำเป็นต้องปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และบริบทของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด

 

ทั้งนี้รถไฟความเร็วสูง จะอยู่บนพื้นฐานที่ต้องมีความเร็วตั้งแต่ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป  ดังนั้นด้วยระยะทางของโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ที่มีเพียง 220 กิโลเมตร  ประเทศไทยจึงเลือกใช้รถไฟความเร็วสูงที่ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ส่วนจะใช้เทคโนโลยีใดนั้น ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนที่จะเสนอเข้ามา ในช่วงวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้