ยอมไหม? เปิดข้อเสนอแท็กซี่ไม่ยอมตามส่อหยุดวิ่ง

14:15 17 กันยายน 2561 1,713
ผู้โดยสารยอมใหม่? เปิดข้อเรียกร้องแท็กซี่ขอปรับระบบใหม่ถ้าไม่ได้ตามขออาจนัดหยุดวิ่ง

วันนี้(17ก.ย.61)จากกรณีที่กลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิ-ดอนเมืองประมาณ 1,000 คัน ออกมาเคลื่อนไหวยื่นข้อเรียกร้องขอปรับค่าเซอร์ชาร์ท จาก 50 บาท เป็น 100 บาท และขอลดโทษกรณีไม่กดมิเตอร์บริการผู้โดยสาร หากกระทรวงคมนาคมไม่พิจารณาข้อเรียกร้องในวันนี้ก็จะหยุดรถวิ่งให้บริการ

 

ทางด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาเบรกข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยระบุว่าการปรับโครงสร้างค่าโดยสารทำลังพิจารณาเพื่อรอผลสรุป สำหรับการลดโทษนั้นไม่สมารถทำได้ ถ้าหากหยุดวิ่งสนามบินจนรถไม่เพียงพอกรมขนส่งฯจะประสานรถเข้าไปให้บริการเอง จนทำให้กลุ่มแท็กซี่ต้องล่าถอยยกเลิกการประท้วงหยุดวิ่งไปก่อน

 

เรามาดูข้อเสนอกันว่าเหตุใด ทางกรมขนส่งทางบก จึงไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มแท็กซี่