อนามัยโลกเผยคนป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่า18ล้านคน

16:55 16 กันยายน 2561 2,600
องค์กรอนามัยโลกเผยคนป่วยจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่า18ล้านคนกว่าครึ่งอยู่ในเอเชีย ส่วนใหญ่ตายเพราะมะเร็งปอด-เต้านม

วันนี้(16ก.ย.61)สำนักข่าววีโอเอไทยรายงานว่าองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง หรือ IARC ขององค์การอนามัยโลก เผยรายงานสถานการณ์มะเร็งทั่วโลกประจำปี 2018 ประมาณการณ์ตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 18 ล้านคน และจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9.6 ล้านคนภายในปีนี้ตัวเลขของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่เกือบครึ่งหนึ่งและผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกินครึ่งหนึ่งนั้นอยู่ในเอเชีย

 

ขณะที่มีการประเมินว่า ภายในปี 2040 หรืออีก 22 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่มากถึง 29.3 ล้านคน และอัตราการเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 16.3 ล้านคนด้วย

 

รายงานฉบับล่าสุดนี้ ครอบคลุมการสำรวจสถานการณ์ของโรคมะเร็ง 36 ชนิด ใน 185 ประเทศทั่วโลก ซึ่งพบว่า 1 ใน 5 ของผู้ชาย และ 1 ใน 6 ของผู้หญิง จะล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเขา

 

ทั้งนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมมากที่สุด รองลงมาคือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะอาหารช่องท้อง ขณะที่ มะเร็งปอดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนมากที่สุดในปีนี้ ถึง 1.8 ล้านคน

 

ด้าน Etienne Krug ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลก ระบุว่าเราสามารถป้องกันความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้จากการลดการสูบบุหรี่ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพิ่มการออกกำลังกาย ตลอดจนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น

 

นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลพัฒนาระบบสาธารณสุข ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยมะเร็งในระยะเริ่มต้น รวมทั้งมีมาตรการการรักษา รวมทั้งการดูแลประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายที่เหมาะสม